Odporúčanie ortopedických kobercov ORTHO PUZZLE v prípade deformácie chodidiel.

Noha je najvzdialenejšou časťou pohybového aparátu človeka a má kľúčovú úlohu v kinematike chôdze a biomechaniky všeobecne. Plantárna plocha chodidla je silným reflexogénnym miestom. Pri státí a chôdzi sa človek integruje s vonkajším prostredím a informácie ktoré dostáva od proprioreceptorov umiestnených na chodidle sú jemné a diferencované. Podobne rôzne typy povrchov majú lokálny účinok na chodidlo a na celý organizmus.

Pozor! Pred zakúpením ortopedických kobercov „ORTHO PUZZLE“ sa odporúča určiť diagnózu u lekára – špecialistu.

Indikácia použitia koberčekov:

Pri klinických testoch zdravotníckej pomôcky (ZP) masážny koberček
ORTHO PUZZLE boli deklarované tieto užitočné vlastnosti:

Ortopedická zdravotnícka pomôcka "ORTHO PUZZLE" je zameraná nielen na liečenie chorôb, ale aj na ich prevenciu!

„Konská noha“ (Pes eguinovarus) Pre túto indikáciu je vhodná zdravotnícka pomôcka ORTHO PUZZLE

Pri deformácii nohy tak zvaná „konská noha“ (Pes eguinovarus) – záťaž na deformovaných nohách nie je žiadúca, ale ak porucha z nejakého dôvodu nie je liečená, je možné používať koberce s nepružným reliéfom: mäkká tráva, mäkké hrče, mäkké ježky, kamienky.

Infografika Konská noha

„Dutá noha“ Pre túto indikáciu je vhodná zdravotnícka pomôcka ORTHO PUZZLE

S deformáciou tak zvanou „dutou nohou“, ktorá je opakom plochých nôh a je sprevádzaná neobvyklým zvýšením výšky oblúka oblúka chodidla, sa odporúča používať – tvrdú trávu, hroty, tvrdé ježky. Táto deformácia sa vyskytuje po zraneniach nôh a pri niektorých chorobách neuromuskulárneho systému.

Dutá noha koberčeky
Infografika Dutá noha

Valgus, varus, „kladivovitá“ deformácia prstov nôh Pre túto indikáciu je vhodná zdravotnícka pomôcka ORTHO PUZZLE

Valgus, varus, „kladivovitá“ deformácia prstov nôh v dôsledku zmeny priečneho oblúka chodidla sa dá korigovať chôdzou po tvrdých kobercoch – morskom dne, oceáne, tvrdých šiškách, tvrdých kaktusoch, tvrdých ježkoch, tvrdých morských kameňoch.

Koberčeky Valgus Varus
Infografika Valgus Varus

Ploché nohy Pre túto indikáciu je vhodná zdravotnícka pomôcka ORTHO PUZZLE

Pri plochých nohách je možné používať tvrdé koberce s výrazným reliéfom – tvrdé šišky, tvrdé kaktusy, tvrdé morské kamene, morská vlna.

Koberčeky ploché nohy
Infografika ploché nohy

Artritické zmeny kĺbov Pre túto indikáciu je vhodná zdravotnícka pomôcka ORTHO PUZZLE

Pri plochých nohách je možné používať tvrdé koberce s výrazným reliéfom – tvrdé šišky, tvrdé kaktusy, tvrdé morské kamene, morská vlna.

Koberčeky artritída
Infografika artritída

Kontraindikácia použitia koberčekov:

Pri detskej „mozgovej obrne“ je indikované použitie ortopedických kobercov, musí sa však zohľadniť druh deformity nôh a stupeň neurologických porúch. Ak nedochádza k hrubým, neopraveným deformáciám chodidiel, môžete začať používať kombinácie kobercov z rôznych typov povrchov, počnúc mäkkými typmi. U detí s retardáciou motorického vývoja sa môže použiť MIX ORTHO PUZZLE „Prvé kroky“.